All vår början kan bli svår…

Stava på!
Stava på!

Den 8 januari 2014 i P4 Morgon:

” Idag är det exakt 40 år sedan bensinransoneringen infördes i Sverige och vi blev tvungna att spara på oljan. Vilka resurser finns idag? Hur länge kommer vi kunna köra bensinbil?

Det hela började med oktoberkriget 1973 mellan å ena sidan Egypten och Syrien och å andra sidan Israel. OPEC-länderna vägrade att exportera olja till stater som hjälpt Israel i oktoberkriget.

Och i Sverige infördes bensinransonering, så när man skulle åka och tanka bilen fick man handla med ransoneringskort. Här började debatten om hur man skulle kunna göra sig mindre beroende av olja och inrikta sig mer på alternativa energikällor.

Idag, 40 år efter oljekrisen, är frågan fortfarande aktuell. Men inte längre på grund av ett krig utan denna gången på grund av att oljan faktiskt är en bristvara som vi fortfarande är väldigt beroende av.

– Oljan börjar att ta slut, men bortåt en en 43 år beräknar man att den finns kvar, säger Liselott Boldt, Energi- och Klimatstrateg i Uddevalla kommun.

Bensinpriset blir allt högre redan nu ligger det på drygt 14 kronor, hur länge kommer vi ha råd att köra bil?

– För många är det nog redan allt mer kännbart. Med de nya reglerna som gäller kommer det gå allt mer mot de alternativa drivmedlen. Vi har många alternativ och de blir allt mer realistiska även för oss som bor i utkanterna av kommunerna. I början var det ont om tankställen om man behövde något annat än bensin, men nu blir de allt fler.”

Det var nog inte den akuta bristen på bensin och diesel som har fått nästan hela Sverige att bokstavligen stanna. Inte heller att literpriserna passerat trettio kronor, inte de kilometerlånga köerna framför de få växthusgasmackarna som finns kvar, inte något särskilt oljeskäl alls verkar det som.

Det var för att alla arbetarna i vingården inte kunde rulla till sina jobb. Oljesamhällets sista skälvande år verkade börja föra tillbaka Sverige mot idylliska och strävsamma anno dazumal.

Det var ju det här vi ville!:

Hur gör man om alla nollorna och ettorna snabbt börjar förlora sin mening? Hur ska’ jag då kunna swisha, maila, messa och spela Harpan? Hur brukar man jorden med häst och plog? Ja, vad kommer att hända? Det är väl inte oljans fel att det håller på att gå åt h-e. Ingen oljekris här inte! Den första stora det-blev-inte-det-förlovade-landet-krisen är här.

Nu får det vara slut på alla regeringsdepressionerna och i stället en handlingskraftsbörjan!

Huru och var och med vad skola vi ladda våra elmotorer? Det får inte vara en fråga länge till!

Det skriver jag gärna under på!

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar